Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

puremind
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viachiverly chiverly
puremind

Ona pragnie tego, co niewielu potrafi dać. Pragnie rzeczy prostych. Mało kto potrafi jeszcze robić to co proste. Chce jeść kanapki z topionym serem, moczone w keczupie i podane na papierowym talerzyku, a nie obiad w luksusowej restauracji. Chce siedzieć na plaży o zachodzie słońca, a nie spędzać urlop w egzotycznych krajach. Otrzymywać skreśloną własnoręcznie kartkę z napisem zależy mi na Tobie, zamiast jubilerskiego cacka kupionego przed trzema laty. Chce, abyś ją uczesał, nie posyłał na cały dzień do salonu piękności.

Ona pragnie rzeczy jeszcze prostszych. Takich o których można by sądzić, że o nich zapomnieliśmy. Chce abyś spytał ją o zdanie, nim pocałujesz ją po raz pierwszy i drugi. Chce abyś trzymał ją za rękę, kiedy będziecie oglądać stare filmy na kanapie. Chce, abyś przy rozmowie patrzył na nią. (…)

Nie ma nic przeciw temu, abyś wychodził z kumplami tak często, jak ci się podoba. Chce abyś cieszył się życiem. Możesz pracować poza domem i wyjeżdżać służbowo. Chce, abyś był szczęśliwy w pracy i odnosił sukcesy. Nie musisz być super kochankiem. Chce poznać twoje ciało i nauczyć się swojego. Od czasu do czasu możesz być zachłanny, egoistyczny i wymagający. Chce dojść z tobą do porozumienia. Chce w pełni wykorzystać dany wam czas. „Czego ona chce?” - ktoś zapytał.

Chce tylko być kochana, po prostu. Tak samo jak kocha wszystko w swoim życiu. Nie kieruje się żadną skomplikowaną formułą. Wszystko pochodzi z serca. Chce, abyś ją kochał sercem. Jak dotąd jednak nikt jej tak nie kochał, bo ludzie poświęcają czas na rozmyślania i analizy, na robienie głupstw i wynajdywanie powodów, by nie kochać sercem.

— J. Carroll
Reposted fromyourtitle yourtitle viaAmericanlover Americanlover
puremind
2282 933e 500
Reposted frombiru biru vialiars liars
puremind
Reposted fromNaitlisz Naitlisz via100suns 100suns
puremind
3559 ce63
Reposted fromjacie jacie via100suns 100suns
puremind
2249 cc2b 500
Reposted fromposzum poszum viailovegreen ilovegreen

July 07 2015

0010 96dc
Reposted fromPoooly Poooly viailovegreen ilovegreen

July 05 2015

puremind
7363 de7d
Reposted fromgdybam gdybam viaSilentForest SilentForest
puremind
Nigdy nie ma wystarczającej ilości czasu, by zrobić wszystko, ale zawsze jest wystarczająca ilość, by zrobić to, co najważniejsze.
— Brian Tracy
Reposted fromrailus railus viaSilentForest SilentForest
3939 36b0
Reposted fromLauderdak Lauderdak viaSilentForest SilentForest
puremind
puremind
0159 99a3
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaSilentForest SilentForest
puremind
Everything is the same spirit watching itself through the eyes of different observers.
— Deepak Chopra
Reposted fromstonerr stonerr viaSilentForest SilentForest
puremind
2177 ba5c 500
Reposted fromhagis hagis viaSilentForest SilentForest
1481 1f54 500
Reposted fromerial erial viaSilentForest SilentForest
puremind
1864 d505
Reposted fromfor-witches for-witches viaSilentForest SilentForest
puremind
2078 7252
Reposted fromfor-witches for-witches viaSilentForest SilentForest

July 04 2015

puremind
2367 9201
Reposted fromsunlovers sunlovers
puremind
2384 646b
Reposted fromsunlovers sunlovers
puremind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl