Tumblelog by Soup.io
 • emtezmazupe
 • bestseller
 • nattaly
 • amazondotnessa
 • missbrodka
 • DeMonstra
 • 18alexa18
 • flawed
 • LoveYourself
 • brasileira
 • vesinhcongnghiep
 • angelsdemon
 • ohpe
 • daugauvn
 • justified
 • theone1
 • m-shadows
 • Americanlover
 • weightless
 • freyjawhite
 • whovianx
 • Trinitys
 • Asteria
 • harmony
 • myniu
 • railus
 • niskowo
 • guyver
 • mariposas
 • weronisza
 • caramelsanddebris
 • 13love
 • heymylove
 • madlajn
 • tsudrats
 • kaha
 • twentysquirrels
 • clip
 • lilia
 • opheliac
 • mirabelia
 • krisanderias
 • harinezumi
 • HarderthanaRock
 • burnmyshadow
 • beckycue
 • nancymikkelsen
 • womanking
 • angola
 • freska
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2018

3476 309a
Reposted frommisza misza viapannaW pannaW
4811 143d
Reposted fromGIFer GIFer viaamarus amarus
2668 8d3e
Reposted from777727772 777727772 viapannaW pannaW
3521 7179 500
Reposted fromhelven helven viakittylitter kittylitter
5584 70dd 500
Reposted fromstefanson stefanson viaSuckMyDick SuckMyDick
4159 7c4d 500
Reposted fromBabson Babson viakoskoss koskoss
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"
7106 67b1
This is someone dying while having an MRI scan. Before you die, your brain releases tons and tons of endorphins that make you feel a range of emotions. Tragically beautiful.
3960 988f
8100 c288 500
Reposted frompastelowe pastelowe viaover-land over-land
Kiedy po przemyśleniu wszystkiego, dochodzisz do wniosku, że on chyba Cię kocha. Jego miłość jest taka ogromna, a Ty czujesz tylko do niego żal. Za to, że Cię kocha. Za to, że Cię potrzebuje. Za to, że on czegoś od Ciebie chce. Nie powinien, ponieważ Ty nie widzisz w tym sensu. Ty czujesz się nie wystarczająco dla niego odpowiednia, a wręcz odliczasz dni do zniknięcia z tej ziemi. Nie chcesz wierzyć, że to mogłoby się udać. Nie chcesz myśleć o tym, jak bardzo mogłabyś być szczęśliwa, ponieważ wiesz, że w którymś momencie złamałabyś mu serce. Nie chcesz tego, skoro Ty i tak masz już plany na przyszłość i nie uwzględniasz w nich nikogo. Tylko czy miłość na cokolwiek zwraca uwagę? 
— jest mi ciężko.
Reposted bywildgirlladylenazielono
9168 01fe 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianoticeable noticeable
1908 79d1
Reposted fromkniepuder kniepuder vianoticeable noticeable
9296 ab4c
5980 829b 500
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viaLalli Lalli

February 24 2018

Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— "Słowem w sedno"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice - "Lasher. Tom 1"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
3427 a491
Reposted fromnutt nutt viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
9352 6f79
Reposted fromindie indie viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl