Tumblelog by Soup.io
 • emtezmazupe
 • bestseller
 • nattaly
 • amazondotnessa
 • missbrodka
 • DeMonstra
 • 18alexa18
 • flawed
 • LoveYourself
 • brasileira
 • vesinhcongnghiep
 • angelsdemon
 • ohpe
 • daugauvn
 • justified
 • theone1
 • m-shadows
 • Americanlover
 • weightless
 • freyjawhite
 • whovianx
 • Trinitys
 • Asteria
 • harmony
 • myniu
 • railus
 • niskowo
 • guyver
 • mariposas
 • weronisza
 • caramelsanddebris
 • 13love
 • heymylove
 • madlajn
 • tsudrats
 • kaha
 • twentysquirrels
 • clip
 • lilia
 • opheliac
 • mirabelia
 • krisanderias
 • harinezumi
 • HarderthanaRock
 • burnmyshadow
 • beckycue
 • nancymikkelsen
 • womanking
 • angola
 • freska
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

5465 6187
Reposted fromIriss Iriss viamesoute mesoute
8035 ce3d 500
płazy i pady
Reposted frompankamien pankamien viamarbear marbear
4314 4e1d
Reposted fromkarahippie karahippie via100suns 100suns
4293 77e8
8204 62d5
Reposted frompartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra
5816 22f5
Reposted fromrisky risky viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
6163 6aa0
Reposted fromsosna sosna viacrispybones crispybones
Myślę, że najsmutniejsi ludzie zawsze próbują z całych sił uszczęśliwiać innych. Wszystko dlatego że wiedzą, jak to jest czuć się kompletnie bezwartościowym, i nie chcą, by inni tak się czuli.
Reposted fromawakened awakened viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Pewność siebie to nie wejście do pokoju z zadartym nosem i myślenie, że jest się lepszym od innych. To przede wszystkim wejście do pokoju i brak potrzeby porównywania się do innych osób.
— Stan niemożliwy do osiągnięcia :)
Reposted fromawakened awakened viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Przychodzę do Ciebie ubrana w samotność.
Reposted fromawakened awakened viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
6342 a78b 500
Reposted fromkulamin kulamin viaicetea123 icetea123
5348 0ac7
Reposted fromslodziak slodziak viawasteland wasteland
3742 d4e4
Reposted fromdivi divi viawasteland wasteland
5969 84d3
Reposted fromzciach zciach viaday11shadow day11shadow
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabakteryja bakteryja
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Reposted fromtimetolove timetolove viaPrzygnebiona Przygnebiona
1658 1094
Reposted fromsarazation sarazation viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl