Tumblelog by Soup.io
 • emtezmazupe
 • bestseller
 • nattaly
 • amazondotnessa
 • missbrodka
 • DeMonstra
 • 18alexa18
 • flawed
 • LoveYourself
 • brasileira
 • vesinhcongnghiep
 • angelsdemon
 • ohpe
 • daugauvn
 • justified
 • theone1
 • m-shadows
 • Americanlover
 • weightless
 • freyjawhite
 • whovianx
 • Trinitys
 • Asteria
 • harmony
 • myniu
 • railus
 • niskowo
 • guyver
 • mariposas
 • weronisza
 • caramelsanddebris
 • 13love
 • heymylove
 • madlajn
 • tsudrats
 • kaha
 • twentysquirrels
 • clip
 • lilia
 • opheliac
 • mirabelia
 • krisanderias
 • harinezumi
 • HarderthanaRock
 • burnmyshadow
 • beckycue
 • nancymikkelsen
 • womanking
 • angola
 • freska
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie(...). Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Małe życie
Reposted fromwhyme whyme viavaniliowo vaniliowo
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
9806 ccaf
Reposted fromniewychowana niewychowana viavaniliowo vaniliowo
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
5512 ca0a 500
Reposted fromoll oll viaSeventeenRed SeventeenRed
Reposted frombluuu bluuu viamarjarii marjarii
Za dużo tego. To tak, jakbym miała w głowie kawałki szkła. Przez cały czas. Rozumiesz?
— Jak tu żyć ?
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viapunkahontaz punkahontaz

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viapunkahontaz punkahontaz
Mam wrażenie, że kiedyś siądę i zacznę się śmiać, jak mogłam tak po prostu zmarnować część życia, z której teraz nic nie mam.
Reposted fromasiiieek asiiieek viapunkahontaz punkahontaz
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
Zazdrość to jeden z objawów niewiary w samego siebie.
Reposted fromchocoway chocoway viapunkahontaz punkahontaz
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viapunkahontaz punkahontaz

July 22 2017

Reposted fromFlau Flau viashiaraena shiaraena
9671 2407 500
Reposted fromcaptainsplat captainsplat viashiaraena shiaraena
7278 094a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaZurui Zurui
4057 3704 500

lecataste:

Henry David Thoreau | Elevating Ourselves: Thoreau on Mountains | 1999

Reposted fromsol-mineur sol-mineur
I love your silence. It is so wise. It listens. It invites warmth. I love your loneliness. It is brave. It makes the universe want to protect you. You have the loneliness that all true heroes have, a loneliness that is a deep sea, within which the fishes of mystery dwell. I love your quest. It is noble. It has greatness in it. Only one who is born under a blessed star would set sail across the billowing waves and the wild squalls, because of a dream. I love your dream. It is magical. Only those who truly love and who are truly strong can sustain their lives as a dream. You dwell in your own enchantment. Life throws stones at you, but your love and your dream change those stones into the flowers of discovery. Even if you lose, or are defeated by things, your triumph will always be exemplary. And if no one knows it, then there are places that do. People like you enrich the dreams of the world, and it is dreams that create history. People like you are the unknowing transformers of things, protected by your own fairy-tale, by love.
Ben Okri, Astonishing the Gods
(via thelovejournals)
Reposted frombackground background
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl