Tumblelog by Soup.io
 • emtezmazupe
 • bestseller
 • nattaly
 • amazondotnessa
 • missbrodka
 • DeMonstra
 • 18alexa18
 • flawed
 • LoveYourself
 • brasileira
 • vesinhcongnghiep
 • angelsdemon
 • ohpe
 • daugauvn
 • justified
 • theone1
 • m-shadows
 • Americanlover
 • weightless
 • freyjawhite
 • whovianx
 • Trinitys
 • Asteria
 • harmony
 • myniu
 • railus
 • niskowo
 • guyver
 • mariposas
 • weronisza
 • caramelsanddebris
 • 13love
 • heymylove
 • madlajn
 • tsudrats
 • kaha
 • twentysquirrels
 • clip
 • lilia
 • opheliac
 • mirabelia
 • krisanderias
 • harinezumi
 • HarderthanaRock
 • burnmyshadow
 • beckycue
 • nancymikkelsen
 • womanking
 • angola
 • freska
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

0708 2b50
8808 8d03 500
Reposted fromkelu kelu viafancy-claps fancy-claps
6583 db81 500
Reposted frombestform bestform viaCaptain-Chaos Captain-Chaos
Reposted fromkrzysk krzysk viamrsnobodyy mrsnobodyy
5530 c7af 500
Reposted fromprimo primo viaSilentForest SilentForest
1905 77a5 500
Reposted fromdjahnee djahnee viasucznik sucznik
6385 6295 500
Reposted fromamatore amatore viamrsnobodyy mrsnobodyy
Reposted fromFlau Flau viablueberries blueberries
2790 a8b4 500
Reposted fromfungi fungi vialefu lefu
2393 24c4
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaszydera szydera
8677 d14f
Reposted fromvronk vronk viasarazation sarazation
Reposted fromFlau Flau viaswissfondue swissfondue
1703 f788 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viaschulz23 schulz23
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens 
— Grażyna Jagielska
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viaschulz23 schulz23
1225 dd79 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl